Alienware Area-51 Oppsett og spesifikasjoner

Set up your (Konfigurer) Alienware Area-51

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.
  1. Koble til den ene eller begge strømadaptere som leveres med datamaskinen, og trykk deretter på strømknappen.
    Bilde: Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen på Alienware Area-51
    MERK: Datamaskinen leveres med to strømadaptere, og fungerer normalt når én strømadapter er koblet til. For maksimal spillytelse anbefales det å koble til to adaptere. Bruk bare adaptere som leveres med enheten, eller adaptere som er godkjent av Dell for å slå på enheten.
  2. Opprette en gjenopprettingsstasjon for Windows.
    MERK: Det anbefales å opprette en gjenopprettingsstasjon for å feilsøke og løse problemer som kan oppstå med Windows.
    Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\