Alienware Area-51m Konfigurering och specifikationer

Skapa en USB-återställningsenhet för Windows

Skapa en återställningsskiva för att felsöka och åtgärda problem som kan uppstå med Windows. En tom USB-flashenhet med en kapacitet på minst 16 GB krävs för att skapa återställningsenheten.

OBSERVERA: Den här processen kan ta upp till en timme att slutföra.
OBSERVERA: Följande steg kan variera beroende på vilken version av Windows som är installerad. På Microsofts supportwebbplats hittar du de senaste instruktionerna.
 1. Anslut USB-flashenheten till datorn.
 2. Skriv Recovery (återställning) i Windows Search.
 3. I sökresultaten klickar du på Create a recovery drive (skapa en återställningsenhet).
  Fönstret User Account Control (kontroll av användarkonto) visas.
 4. Klicka på Yes (ja) för att fortsätta.
  Fönstret Recovery Drive (återställningsenhet) visas.
 5. Välj Back up system files to the recovery drive (säkerhetskopiera systemfiler till återställningsenheten) och klicka på Nästa.
 6. Välj USB-flashenheten och klicka på Nästa.
  Du ser ett meddelande där det står att alla data på USB-flashenheten kommer att tas bort.
 7. Klicka på Skapa.
 8. Klicka på Avsluta.
  Mer information om att installera om Windows med hjälp av USB -återställningsenheten hittar du i avsnittet Felsökning i produktens Servicehandbokwww.dell.com/support/manuals.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\