Alienware Area-51m Konfigurering och specifikationer

Tangentbord

Tabell 1. Specifikationer för tangentbordet

Följande tabell ger de detaljerade tangentbordsspecifikationerna för Alienware Area-51m.

Beskrivning Värden
Typ

RGB per Key-tangentbord

Layout

QWERTY

Antal tangenter
  • USA och Kanada: 103 tangenter
  • Storbritannien: 104 tangenter
  • Japan: 107 tangenter
Storlek

X = 19,05 mm tangentavstånd

Y = 18,05 mm tangentavstånd

Kortkommandon
Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner ska du trycka på Fn och den önskade tangenten.
OBSERVERA: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.
Kortkommandon

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\