Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Pokretanje ePSA dijagnostike

Pokrenite dijagnostičko podizanje nekom od dolje navedenih metoda:

 1. Uključite računalo.
 2. Dok se računalo pokreće, pritisnite tipku F12 kada se prikaže Dell logotip.
 3. Na zaslonu izbornika podizanja koristite strelice gore/dolje za odabir opcije Dijagnostics (Dijagnostika) i zatim pritisnite Enter.

  NAPOMENA: Prikazan je prozor Enhanced Pre-boot System Assessment (Poboljšano testiranje računala prije podizanja sustava), koji prikazuje popis svih uređaja otkrivenih u računalu. Dijagnostika pokreće testove na svim otkrivenim uređajima.

 4. Pritisnite strelicu u donjem desnom kutu da biste otišli na popis stranica.
  Otkrivene stavke navedene su i testirane.
 5. Ako želite pokrenuti dijagnostički test na određenom uređaju pritisnite Esc i kliknite na Yes (Da) kako biste zaustavili dijagnostički test.
 6. Odaberite uređaj s lijeve ploče i kliknite na Run Tests (Pokreni testove).
 7. Ako postoje neki problemi, prikazuju se kodovi pogreške.
  Zabilježite kôd pogreške i obratite se tvrtki Dell.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\