Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Prije radova na unutrašnjosti računala

 1. Pobrinite se da je radna površina ravna i čista kako se pokrov računala ne bi ogrebao.
 2. Isključite računalo.
 3. Iskopčajte sve mrežne kabele iz računala (ako su priključeni).

  OPREZ: Ako je računalo opremljeno priključkom RJ45, odspojite mrežni kabel tako da ga prvo iskopčate iz računala.

 4. Odspojite računalo i sve priključene uređaje iz svih električnih izvora napajanja.
 5. Otvorite zaslon.
 6. Pritisnite i držite gumb za uključivanje za pet sekunda kako biste uzemljili matičnu ploču.

  OPREZ: Kako biste se zaštitili od strujnog udara, prije koraka br. 8 iskopčajte računalo iz zidne utičnice.

  OPREZ: Kako biste izbjegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se koristeći ručnu traku za uzemljenje ili povremeno dotaknite neobojenu metalnu površinu dok istovremeno dodirujete priključak na stražnjoj strani računala.

 7. Uklonite sve umetnute ExpressCard ili Smart kartice iz odgovarajućih utora.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\