Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Ugradnja eDP kabela

 1. Za ugradnju eDP kabela:
  1. Provucite i pričvrstite eDP kabel na masku zaslona [1].
  2. Priključite eDP kabel na priključak na modulu kamere [2].
  3. Zalijepite traku koja prekriva modul kamere [3].
   Ugradnja eDP kabela
 2. Ugradite:
  1. ploču zaslona
  2. okvir zaslona
  3. sklop zaslona
  4. oslonac za dlanove
  5. WWAN kartica
  6. WLAN kartica
  7. poklopac kućišta
  8. tvrdi pogon
  9. tipkovnicu
  10. masku baterije
  11. baterija
  12. SD kartica
 3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\