Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Ugradnja grafičke kartice

 1. Za ugradnju grafičke kartice:
  1. Pomaknite grafičku karticu u njezin izvorni položaj u sustavu [1].
  2. Ponovno postavite 3 (M2,5x5,0) vijka koji pričvršćuju grafičku karticu na matičnu ploču [2].
  3. Ponovo postavite priključak laserskog modula [3].
  4. Ponovno postavite 2 vijka (M2,0x3,0) koji pričvršćuju priključak laserskog modula na matičnu ploču [4].
   Ugradnja grafičke kartice
 2. NAPOMENA: Gornji postupci odnose se na UMA grafičku karticu. Sustav koji se isporučuje s UMA GPU karticom nema kabel za napajanje GPU. Međutim, za diskretne modele koji se isporučuju s GPU karticom s 128 MB ili 256 MB VRAM-a kabel za napajanje GPU trebate priključiti nakon ugradnje GPU kartice.

  Ugradite:
  1. sklop hladila
  2. oslonac za dlanove
  3. poklopac kućišta
  4. tvrdi pogon
  5. tipkovnicu
  6. baterija
  7. masku baterije
  8. SD kartica
 3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\