Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Ugradnja LED ploče

 1. Za ugradnju LED ploče:
  1. Poravnajte LED ploču u njezin izvorni položaj na sustavu [1].
  2. Ponovno postavite jedan (M2,0x3,0) vijak koji pričvršćuje LED ploču na sustav [2].
  3. Zalijepite kabel LED ploče.
  4. Priključite kabel LED ploče u njezin priključak na matičnoj ploči [3].
   Ugradite LED ploču
 2. Ugradite:
  1. oslonac za dlanove
  2. poklopac kućišta
  3. tvrdi pogon
  4. tipkovnicu
  5. baterija
  6. masku baterije
  7. SD kartica
 3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\