Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Ugradnja poklopca baterije

  1. Za ugradnju poklopca baterije:
    1. Umetnite poklopac baterije u utor sve dok ne nasjedne na mjesto [1].
    2. Jezičak za oslobađanje automatski se vraća u položaj za blokiranje [2].
      Ugradnja poklopca baterije
  2. Ugradite SD karticu.
  3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\