Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Ugradnja primarnog memorijskog modula

 1. Da biste ugradili primarni memorijski modul:
  1. Umetnite memorijski modul u memorijski utor [1].
  2. Pritisnite jezičke kako biste pričvrstili memorijski modul na matičnu ploču [2].
  3. Navucite štitnik memorijskog modula na memorijski modul [3].
  4. Ponovno postavite jedan vijak (M2,0x3,0) kako biste pričvrstili štitnik memorije na memorijski modul [4].
   Ugradnja sekundarne memorije
 2. Ugradite:
  1. tipkovnicu
  2. poklopac kućišta
  3. baterija
  4. maska baterije
  5. SD kartica
 3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\