Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Ugradnja sekundarnog memorijskog modula

 1. Za ugradnju sekundarnog memorijskog modula:
  1. Umetnite memorijski modul u memorijski utor.
  2. Pritisnite jezičke kako biste pričvrstili memorijski modul na matičnu ploču.
   Ugradnja primarnog memorijskog modula
 2. Ugradite:
  1. baterija
  2. maska baterije
  3. SD kartica
 3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\