Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Ugradnja WWAN kartice

 1. Za ugradnju WWAN kartice:
  1. Umetnite WWAN karticu u utor WWAN kartice na matičnoj ploči [1].
  2. Provedite WWAN antenske kabele kroz kanal za usmjeravanje.
  3. Priključite antenske kabele na priključke na WWAN kartici [2].
  4. Poravnajte metalni nosač za WWAN iznad WWAN kartice i ponovno postavite jedan vijak (M2,0x3,0) za pričvršćenje metalnog nosača za WWAN na matičnu ploču [3, 4].
   Ugradnja WWAN kartice
 2. Ugradite:
  1. poklopac kućišta
  2. baterija
  3. masku baterije
  4. SD kartica
 3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\