Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje baterije sa matične ploče

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. poklopac baterije
  3. baterija
  4. poklopac kućišta
 3. Za uklanjanje baterije s matične ploče:
  1. Odspojite kabel baterije na matičnoj ploči od sustava [1].
  2. Podignite i uklonite bateriju na matičnoj ploči iz sustava [2].
   Baterija na matičnoj ploči

   OPREZ: Odspajanje baterije na matičnoj ploči može poništiti postavke BIOS-a te vrijeme i datum unutar izbornika System Settings (Postavke sustava) ili izazvati poništenje postavki BitLockera ili drugih sigurnosnih postavki.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\