Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje grafičke kartice

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. masku baterije
  3. baterija
  4. tipkovnicu
  5. tvrdi pogon
  6. poklopac kućišta
  7. oslonac za dlanove
  8. sklop hladila
 3. Za uklanjanje grafičke kartice:
  1. Uklonite 2 vijka (M2,0x3,0) koji pričvršćuju priključak laserskog modula na matičnu ploču [1].
  2. Uklonite priključak laserskog modula s matične ploče [2].
  3. Uklonite 3 (M2,5x5,0) vijka kojima je grafička kartica pričvršćena na matičnu ploču [3].
  4. Uklonite grafičku karticu iz sustava [4].
  Uklanjanje grafičke kartice

  NAPOMENA: Gornji postupci odnose se na UMA grafičku karticu. Sustav koji se isporučuje s UMA GPU karticom nema kabel za napajanje GPU. Međutim, za modele sa zasebnom karticom koji se isporučuju s GPU karticom s 128 MB ili 256 MB VRAM-a trebate odvojiti kabel za napajanje GPU prije uklanjanja GPU kartice.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\