Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje kabela zaslona

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. masku baterije
  3. baterija
  4. tipkovnicu
  5. tvrdi pogon
  6. poklopac kućišta
  7. WWAN kartica
  8. WLAN kartica
  9. oslonac za dlanove
  10. sklop zaslona
  11. okvir zaslona
  12. ploču zaslona
 3. Za uklanjanje eDP kabela:
  1. Odlijepite traku koje prekriva modul kamere [1].
  2. Iskopčajte eDP kabel iz modula kamere [2].
  3. Odlijepite eDP kabel s maske zaslona i izvucite kabel iz vodilica [3].
  4. Uklonite eDP kabel iz sustava.
  Uklanjanje eDP kabela

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\