Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje kamere

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. masku baterije
  3. baterija
  4. tipkovnicu
  5. tvrdi pogon
  6. poklopac kućišta
  7. WWAN kartica
  8. WLAN kartica
  9. oslonac za dlanove
  10. sklop zaslona
  11. okvir zaslona
  12. ploču zaslona
 3. Za uklanjanje kamere:
  1. Odlijepite traku koja prekriva modul kamere [1].
  2. Iskopčajte eDP kabel iz modula kamere [2].
  3. Pažljivo odvojite modul kamere od sustava [3].
  Uklanjanje modula kamere

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\