Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje LED ploče

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. masku baterije
  3. baterija
  4. tipkovnicu
  5. tvrdi pogon
  6. poklopac kućišta
  7. oslonac za dlanove
 3. Za uklanjanje LED ploče:
  1. Podignite jezičak i odspojite kabel LED ploče iz matične ploče [1].
  2. Odlijepite kabel LED ploče iz sustava.
  3. Uklonite vijak (M2,0x3,0) koji pričvršćuje LED ploču na sustav [2].
  4. Uklonite LED ploču iz sustava [3].
   Uklanjanje LED ploče

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\