Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje poklopca baterije

  1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
  2. Uklonite SD karticu.
  3. Za uklanjanje poklopca baterije:
    1. Da biste oslobodili poklopac baterije, povucite jezičak za oslobađanje poklopca baterije prema ikoni za otključavanje [1].
    2. Pomaknite poklopac baterije prema van i podignite ga kako biste ga uklonili iz sustava [2].
      Uklanjanje poklopca baterije

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\