Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje priključka napajanja

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. masku baterije
  3. baterija
  4. poklopac kućišta
 3. Za uklanjanje ulaza priključka napajanja:
  1. Iskopčajte kabel priključka napajanja iz utora na matičnoj ploči [1].
  2. Odlijepite ljepljivu traku kojom je kabel priključka za napajanje pričvršćen za sustav i izvucite kabel [2, 3].
   Uklanjanje kabela priključka za napajanje
  3. Uklonite jedan (M2,0x3,0) vijak koji pričvršćuje metalni nosač kabela priključka za napajanje na sustav [1].
  4. Uklonite metalni nosač iz sustava [2].
  5. Podignite i uklonite priključak za napajanje iz sustava [3].
   Uklanjanje ulaza priključka za napajanje

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\