Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje sklopa tvrdog pogona

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. maska baterije
 3. Za uklanjanje sklopa tvrdog pogona:
  1. Povucite zasun za otpuštanje tvrdog pogona u otvoreni položaj [1].
  2. Uklonite 4 (M2,5x3,0) vijka kojima je sklop tvrdog pogona pričvršćen na sustav .
  3. Prebacite jezičak pri kraju sklopa tvrdog pogona prema gore [3].
  4. Podignite i uklonite sklop tvrdog pogona iz sustava [4].
   Uklanjanje sklopa tvrdog pogona
  5. Uklonite 4 vijka (M3,0x3,0) kojima je nosač sklopa tvrdog pogona pričvršćen na nosač tvrdog pogona.
  6. Uklonite tvrdi pogon s nosača tvrdog pogona.
   Uklanjanje sklopa tvrdog pogona

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\