Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje sklopa zaslona

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. poklopac baterije
  3. baterija
  4. tipkovnica
  5. tvrdi pogon
  6. poklopac kućišta
  7. WWAN karticu
  8. WLAN kartica
  9. oslonac za ruku
 3. Za uklanjanje sklopa zaslona:
  1. Uklonite 2 (M2,5x5,0) vijka na donjem dijelu sustava kojima je sklop zaslona pričvršćen na mjestu [1].
  2. Izvucite sve antenske kabele bežičnog uređaja iz vodilica na donjem dijelu sustava i pokraj poklopca šarki [2] i izvucite antenske kabele.
   Uklanjanje sklopa zaslona
  3. Uklonite 2 vijka (M2,5x6,0) na stražnjem dijelu sustava koji pričvršćuju sklop zaslona na mjestu.
   Uklanjanje sklopa zaslona
  4. Otvorite sklop zaslona pod kutom od 180°.
  5. Uklonite 4 vijka (M2,5x4,0) koji pričvršćuje poklopce šarki zaslona na sustav [1].
  6. Uklonite poklopce šarki sa sustava [2].
   Uklanjanje sklopa zaslona
  7. Uklonite jedan (M2,0x3,0) vijak koji pričvršćuje nosač eDP kabela na matičnu ploču [1].
  8. Uklonite nosač eDP kabela [2].
  9. Kabel eDP odspojite iz priključka na matičnoj ploči [3].
  10. Odvojite ljepljivu traku koja pričvršćuje eDP kabel na svom mjestu [4].
  11. Izvucite kabel bežičnog uređaja iz vodilica koje se nalaze pokraj šarki .
  12. Uklonite sklop zaslona [5].
   Uklanjanje sklopa zaslona

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\