Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje WLAN kartice

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. masku baterije
  3. baterija
  4. poklopac kućišta
 3. Za uklanjanje WLAN kartice:
  1. Uklonite jedan (M2,0x3,0) vijak koji pričvršćuje metalni nosač WLAN kartice na matičnu ploču [1].
  2. Uklonite metalni nosač WLAN kartice koji pričvršćuje WLAN antenske kabele [2].
  3. Odspojite i izvucite antenske kabele priključene na WLAN karticu [3].
  4. Uklonite WLAN karticu iz utora WLAN kartice na matičnoj ploči [4].
   Uklanjanje WLAN kartice

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\