Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje WWAN kartice

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. masku baterije
  3. baterija
  4. poklopac kućišta
 3. Za uklanjanje WWAN kartice:
  1. Uklonite jedan vijak (M2,0x3,0) koji pričvršćuje metalni nosač WWAN kartice na matičnu ploču [1].
  2. Uklonite metalni nosač WWAN kartice koji pričvršćuje WWAN antenske kabele [2].
  3. Odspojite i izvucite WWAN antenske kabele priključene na WWAN karticu [3].
  4. Uklonite WWAN karticu iz utora WWAN kartice na matičnoj ploči [4].
   Uklanjanje WWAN kartice

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\