Dell Vostro 3470 Servisni priručnik

Dijagnostičke poruke o pogreškama

Tablica 1. Dijagnostičke poruke o pogreškama. Sljedeća tablica opisuje dijagnostičke poruke o pogrešci:
Poruke o pogreškama Opis
AUXILIARY DEVICE FAILURE Podloga osjetljiva na dodir ili vanjski miš ne rade ispravno. Kod vanjskog miša, provjerite priključene kabele. Omogućite opciju Pointing Device (Uređaj za pokazivanje) u programu za postavljanje sustava.
BAD COMMAND OR FILE NAME Provjerite jeste li ispravno napisali naredbu, postavili prazna mjesta na prava mjesta i koristili ispravan put.
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE Interna primarna predmemorija mikroprocesora ne radi. Kontaktiranje tvrtke Dell
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE Optički pogon se ne odaziva na naredbe računala.
DATA ERROR Tvrdi pogon ne može pročitati podatke.
DECREASING AVAILABLE MEMORY Jedan ili više memorijskih modula ne radi ispravno ili nisu pravilno postavljeni. Ponovo ugradite memorijske module ili ako je potrebno, zamijenite ih.
DISK C: FAILED INITIALIZATION Tvrdi pogon se nije pokrenuo. Pokrenite testove za tvrdi disk pomoću programa Dell Diagnostics (Dell dijagnostika).
DRIVE NOT READY Za nastavak se tvrdi disk mora nalaziti u odjeljku. Instalirajte tvrdi disk u pregradu tvrdog diska.
ERROR READING PCMCIA CARD Računalo ne može identificirati ExpressCard. Ponovno umetnite karticu ili umetnite drugu karticu.
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED Količina memorije zabilježena u neizbrisivoj memoriji (NVRAM) ne podudara se s memorijskim modulom instaliranim na računalu. Ponovno pokrenite računalo. Ako se pogreška još uvijek pojavljuje, kontaktirajte tvrtku Dell.
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE Datoteka koju pokušavate kopirati prevelika je za disk ili je disk pun. Pokušajte kopirati datoteku na drugi disk ili upotrijebite disk većeg kapaciteta.
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > | - Ne koristite te znakove u nazivima datoteka.
GATE A20 FAILURE Memorijski modul nije dobro pričvršćen. Ponovo ugradite memorijski modul ili, ako je potrebno, zamijenite ga.
GENERAL FAILURE Operativni sustav nije u mogućnosti izvesti naredbu. Poruku obično slijede posebne informacije. Na primjer, Printer out of paper. Take the appropriate action.
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR Računalo ne može identificirati vrstu diska. Isključite računalo, uklonite tvrdi pogon i ponovo pokrenite računalo s optičkog pogona. Zatim isključite računalo, ponovno instalirajte tvrdi disk i ponovno pokrenite računalo. Pokrenite testove za Hard Disk Drive (Tvrdi disk) u programu Dell Diagnostics (Dell dijagnostika).
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 Tvrdi disk se ne odaziva na naredbe računala. Isključite računalo, uklonite tvrdi pogon i ponovo pokrenite računalo s optičkog pogona. Zatim isključite računalo, ponovno instalirajte tvrdi disk i ponovno pokrenite računalo. Ako se problem još uvijek pojavljuje, pokušajte s drugim diskom. Pokrenite testove za Hard Disk Drive (Tvrdi disk) u programu Dell Diagnostics (Dell dijagnostika).
HARD-DISK DRIVE FAILURE Tvrdi disk se ne odaziva na naredbe računala. Isključite računalo, uklonite tvrdi pogon i ponovo pokrenite računalo s optičkog pogona. Zatim isključite računalo, ponovno instalirajte tvrdi disk i ponovno pokrenite računalo. Ako se problem još uvijek pojavljuje, pokušajte s drugim diskom. Pokrenite testove za Hard Disk Drive (Tvrdi pogon) u programu Dell Diagnostics (Dell dijagnostika).
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE Tvrdi disk možda nije ispravan. Isključite računalo, uklonite tvrdi pogon i ponovo pokrenite računalo s optičkog pogona. Zatim isključite računalo, ponovno instalirajte tvrdi disk i ponovno pokrenite računalo. Ako se problem još uvijek pojavljuje, pokušajte s drugim diskom. Pokrenite testove za Hard Disk Drive (Tvrdi disk) u programu Dell Diagnostics (Dell dijagnostika).
INSERT BOOTABLE MEDIA Operativni sustav pokušava podignuti sustav s medija koji se ne koristi za podizanje sustava, kao što je optički pogon. Umetnite medij za podizanje sustava.
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM Informacije o konfiguraciji sustava ne podudaraju se s konfiguracijom hardvera. Poruka se najvjerojatnije prikazuje nakon instalacije memorijskog modula. Ispravite odgovarajuće opcije u programu za postavljanje sustava.
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE Kod vanjskih tipkovnica provjerite priključak kabela. Pokrenite test za Keyboard Controller (upravljački program tipkovnice) u programu Dell Diagnostics (Dell dijagnostika).
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE Kod vanjskih tipkovnica provjerite priključak kabela. Ponovno pokrenite računalo i nemojte dirati tipkovnicu niti miš tijekom podizanja sustava. Pokrenite test za Keyboard Controller (upravljački program tipkovnice) u programu Dell Diagnostics (Dell dijagnostika).
KEYBOARD DATA LINE FAILURE Kod vanjskih tipkovnica provjerite priključak kabela. Pokrenite test za Keyboard Controller (upravljački program tipkovnice) u programu Dell Diagnostics (Dell dijagnostika).
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE Kod vanjskih tipkovnica ili tipki provjerite priključak kabela. Ponovno pokrenite računalo i nemojte dirati tipkovnicu niti tipke tijekom podizanja sustava. Pokrenite test za Stuck Key (zaglavljenu tipku) u programu Dell Diagnostics (Dell dijagnostika).
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT Dell MediaDirect ne može verificirati ograničenja Upravljanja digitalnih prava (DRM), tako da se ta datoteka ne može otvoriti.
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE Memorijski modul ne radi ispravno ili nije pravilno postavljen. Ponovo ugradite memorijski modul ili, ako je potrebno, zamijenite ga.
MEMORY ALLOCATION ERROR Softver koji pokušavate pokrenuti nije u skladu s operativnim sustavom, drugim programom ili uslužnim programom. Isključite računalo, pričekajte 30 sekundi, a zatim ga ponovo pokrenite. Ponovo pokrenite program. Ako se poruka s pogreškom još uvijek prikazuje, pogledajte dokumentaciju softvera.
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE Memorijski modul ne radi ispravno ili nije pravilno postavljen. Ponovo ugradite memorijski modul ili, ako je potrebno, zamijenite ga.
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE Memorijski modul ne radi ispravno ili nije pravilno postavljen. Ponovo ugradite memorijski modul ili, ako je potrebno, zamijenite ga.
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE Memorijski modul ne radi ispravno ili nije pravilno postavljen. Ponovo ugradite memorijski modul ili, ako je potrebno, zamijenite ga.
NO BOOT DEVICE AVAILABLE Računalo ne može pronaći tvrdi disk. Ukoliko je tvrdi disk vaš uređaj za podizanje sustava, provjerite je li pogon instaliran, ispravno postavljen i raspoređen kao uređaj za ponovno podizanje sustava.
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE Operativni sustav možda ne radi ispravno, kontaktirajte tvrtku Dell.
NO TIMER TICK INTERRUPT Postoji mogućnost da čip na matičnoj ploči nije ispravan. Pokrenite testove System Set (postavljanje sustava) pomoću programa Dell Diagnostics (Dell dijagnostika).
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN Otvoreno je previše programa. Zatvorite sve prozore i otvorite program koji želite koristiti.
OPERATING SYSTEM NOT FOUND Ponovo instalirajte operativni sustav. Ako se problem još uvijek pojavljuje, kontaktirajte tvrtku Dell.
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM Dodatni ROM ne radi. Kontaktirajte tvrtku Dell.
SECTOR NOT FOUND Operativni sustav ne može pronaći sektor na tvrdom disku. Neki od sektora možda ne radi ispravno ili nije ispravan FAT na tvrdom pogonu. Pokrenite uslužni program sustava Windows za provjeru pogreški kako biste provjerili strukturu datoteka na tvrdom disku. Upute potražite u Pomoći i podrški za Windows (kliknite na Start > Pomoć i podrška ). Ako veći broj sektora ne radi ispravno, napravite sigurnosnu kopiju podataka (ako je moguće) i formatirajte tvrdi pogon.
SEEK ERROR Operativni sustav ne može pronaći određeni zapis na tvrdom pogonu.
SHUTDOWN FAILURE Postoji mogućnost da čip na matičnoj ploči nije ispravan. Pokrenite testove System Set (postavljanje sustava) pomoću programa Dell Diagnostics (Dell dijagnostika). Ako se poruka opet pojavi, kontaktirajte tvrtku Dell.
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER Postavke konfiguracije sustava nisu ispravne. Priključite računalo u zidnu utičnicu kako biste napunili bateriju. Ako i dalje dolazi do problema, pokušajte vratiti podatke otvaranjem programa za postavljanje sustava, zatim odmah zatvorite program. Ako se poruka opet pojavi, kontaktirajte tvrtku Dell.
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED Rezervna baterija koja podržava postavke konfiguracije sustava mora se opet napuniti. Priključite računalo u zidnu utičnicu kako biste napunili bateriju. Ako se problem još uvijek pojavljuje, kontaktirajte tvrtku Dell.
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM Vrijeme ili datum spremljeni u programu za postavljanje sustava ne podudaraju se sa satom sustava. Ispravite postavke za opcije Date and Time (Datum i vrijeme).
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED Postoji mogućnost da čip na matičnoj ploči nije ispravan. Pokrenite testove System Set (postavljanje sustava) pomoću programa Dell Diagnostics (Dell dijagnostika).
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE Pogonski uređaj tipkovnice ne radi ispravno ili memorijski modul nije dobro pričvršćen. Pokrenite testove za System Memory (memoriju sustava) i Keyboard Controller (upravljački uređaj tipkovnice) pomoću programa Dell Diagnostics (Dell dijagnostika) ili kontaktirajte tvrtku Dell.
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY Umetnite disk u pogon i pokušajte ponovno.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\