Dell Vostro 3470 Servisni priručnik

Nakon rada na unutrašnjosti računala

Nakon što ste završili bilo koji postupak zamjene, prije uključivanja računala provjerite jeste li priključili sve vanjske uređaje, kartice, kabele itd.

  1. Priključite sve telefonske ili mrežne kabele na svoje računalo.
    • POZOR: Kako biste priključili mrežni kabel, prvo ga priključite u mrežni uređaj, a zatim u računalo.
  2. Priključite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.
  3. Uključite računalo.
  4. Po potrebi provjerite radi li vaše računalo ispravno pomoću programa ePSA diagnostics.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\