Dell Vostro 3470 Servisni priručnik

Ugradnja prednje maske

  1. Držite prednju masku i osigurajte da kvačice na prednjoj maski uskoče u jezičke na računalu [1].
  2. Okrenite prednju masku prema prednjem dijelu računala [2].Slika prikazuje ugradnju prednjeg okvira
  3. Pritisnite prednju masku sve dok jezičci ne uskoče.Slika prikazuje ugradnju prednjeg okvira
  4. Ugradite pokrov.
  5. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\