Dell Vostro 3470 Servisni priručnik

Ugradnja matične ploče

 1. Umetnite matičnu ploču i osigurajte da su ulazi poravnati s otvorima na stražnjoj ploči.
  • BILJEŠKA: Obavezno otvorite IO nosač prije postavljanja matične ploče u sustav.
  Slika prikazuje ugradnju matične ploče
 2. Pogurajte matičnu ploču prema stražnjoj strani sustava.Slika prikazuje ugradnju matične ploče
 3. Vratite šest vijak 6-32xL6,35 koji učvršćuju matičnu ploču.Slika prikazuje ugradnju matične ploče
 4. Priključite sljedeće kabele na matičnu ploču - kabel za PSU [1], kabel za prekidač napajanja [2], kabel za HDD SATA i kabel napajanja za HDD/ODD [3], kabel za ODD SATA i kabel za PSU [4]. Slika prikazuje ugradnju matične ploče
 5. Zatvorite IO nosač [1] i ponovo postavite vijak 6-32xL6,35 kako biste pričvrstili IO nosač na kućište [2].Slika prikazuje ugradnju matične ploče
 6. Ugradite:
  1. sklop hladila procesora

  2. WLAN kartica

  3. kartica za proširenje (opcionalno)

  4. M.2 SATA SSD

  5. okvir pogona

  6. kućište 3,5-inčnog tvrdog pogona

  7. sustav za hlađenje

  8. memorijski modul

  9. prednju masku

  10. pokrov

 7. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\