Dell Vostro 3470 Servisni priručnik

Ugradnja PCIe kartice za proširenje u utor 1 - opcionalno

  1. Povucite jezičac za oslobađanje kako biste otvorili.Slika prikazuje uklanjanje jezička za oslobađanje
  2. Da biste uklonili PCIe nosač kako je dolje prikazano, umetnite ravni odvijač u rupu PCIe nosača [1] i uzastopno okrećite odvijač od 0 do 45 stupnjeva da biste otpustili nosač [2]. Slika prikazuje uklanjanje PCIe nosača
  3. Umetnite PCIe karticu za proširenje u priključak na matičnoj ploči.Slika prikazuje ugradnju kartice za proširenje
  4. Zatvorite zasun za otpuštanje.
  5. Ugradite:
    1. pokrov

  6. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\