Dell Vostro 3470 Servisni priručnik

Ugradnja procesora

 1. Umetnite procesor u utor procesora. Osigurajte da je procesor pravilno postavljen [1].
  • POZOR: Procesor ne gurajte na silu. Ako je procesor ispravno postavljen, kliznut će u utor.
 2. Spustite poklopac procesora [2].
 3. Pritisnite polugu za otpuštanje prema dolje i potom je pomaknite prema naprijed kako biste je osigurali s kukom za pričvršćivanje [3]. Slika prikazuje ugradnju procesora
 4. Ugradite:
  1. sklop hladila procesora

  2. sustav za hlađenje

  3. pokrov

 5. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\