Dell Vostro 3470 Servisni priručnik

Uklanjanje sklopa hladila

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. pokrov

  2. sustav za hlađenje

 3. Slijedite korake za uklanjanje sklopa hladila:
  1. Isključite kabel sklopa hladila iz matične ploče .slika prikazuje uklanjanje kabela hladila iz njegova priključka na matičnoj ploči
  2. Uklonite vijke koji pričvršćuju sklop hladila od početka [1, 2, 3, 4].
  3. Podignite sklop hladila i uklonite ga iz kućišta .
  Slika prikazuje uklanjanje sklopa hladila.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\