Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Diagnostikk

Datamaskinens POST (Power On Self Test) sikrer at den oppfyller de grunnleggende krav til datamaskin og at maskinvaren fungerer riktig før oppstartsprosessen begynner. Hvis datamaskinen består POST, fortsetter maskinen å starte i normal modus. Men hvis datamaskinen ikke består POST, kan datamaskinen avgi en serie med LED-koder under oppstart. System-LED er integrert på strømknappen.

Følgende tabell viser ulike lysmønstre og hva de indikerer.

Tabell 1. Diagnostikk. Følgende tabell viser ulike lysmønstre og hva de indikerer.
Antall LED-blink Problembeskrivelse
To gule, én gul Feil på moderkort
2 gule, 2 gule Feil på moderkort, PSU eller PSU-kabling
2 gule, 3 gule Feil på moderkort, minne eller CPU
2 gule, 4 gule CMOS-batterifeil

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\