Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Før du foretar arbeid inne i datamaskinen

 1. Pass på at arbeidsunderlaget er plant og rent, slik at du unngår riper i datamaskindekselet.
 2. Slå av datamaskinen.
 3. Hvis datamaskinen er koblet til en forankringsstasjon, frakoble denne.
 4. Koble alle nettverkskabler fra datamaskinen, dersom dette er tilgjengelig.
  • ADVARSEL: Hvis datamaskinen har en RJ45-port, koble fra nettverkskabelen ved først å trekke ut kabelen fra datamaskinen.
 5. Trekk strømledningen for datamaskinen, samt alle tilkoblede enheter, ut av de respektive elektriske stikkontaktene.
 6. Åpne skjermen.
 7. Trykk og hold inne av- og på-knappen i noen sekunder for å jorde hovedkortet.
  • ADVARSEL: Trekk alltid ut strømledningen til datamaskinen fra stikkontakten før du utfører trinn 8, for å unngå elektrisk støt.
  • ADVARSEL: Unngå elektrostatisk utlading. Forbind deg selv til jord med en jordingsstropp rundt håndleddet eller berør med jevne mellomrom en umalt metallflate samtidig som du berører en kontakt på baksiden av datamaskinen.
 8. Ta alle installerte ExpressCard- eller Smart-kort ut av de aktuelle sporene.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\