Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Kjøre ePSA-diagnostikk

  1. Aktiver diagnostisk oppstart ved å bruke en metodene ovenfor
  2. Trykk på opp/ned-pilen på oppstartsmenyen én gang for å navigere til ePSA eller diagnostikk, og trykk på <Enter-tasten> for å starte.

Fn+PWR will flash diagnostics boot selected on screen and launch ePSA/diagnostics directly.

  1. På oppstartsmenyne må du velge alternativet Diagnostics (diagnostikk).
  2. Trykk på pilen nederst i høyre hjørne for å gå til sideoversikten. De påviste elementene vises i listen og blir testet
  3. Hvis det er noen problemer, vises feilkodene. Noter deg feilkoden og valideringsnummeret og ta kontakt med Dell.

To run a diagnostic test on a specific device

  1. Trykk på Esc og klikk på Yes (Ja) for å stoppe diagnostisk test.
  2. Velg deretter enheten på venstre pane og klikk deretter Run Tests (kjør tester).
  3. Gjenta trinn 4 og trinn 8

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\