Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette inn 2,5 tommer harddiskenhet – ekstrautstyr

  1. Sett inn harddiskenheten på kabinettet.Sett inn harddiskenheten
  2. Fest (M3x3.5)-skruene som fester harddiskenheten til bunnen og fronten av kabinettet.Fest skruene
  3. Koble SATA- og strømkablen til kontaktene på harddisken.Koble til kablene
  4. Sett på plass:
    1. Frontramme

    2. Deksel

  5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\