Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette inn hovedkortet

 1. Innrett hovedkortet etter portkontaktene på baksiden av kabinettet, og sett hovedkortet inn i kabinettet.Juster hovedkortet
 2. Fest (6-32x6.35)-skruene og (6-32x4.8)-skruen for M2.SSD som fester hovedkortet til kabinettet.Fest skruen
 3. Koble harddisken, optisk stasjon, strømforsyningskabelen og høyttalerkablene til hovedkortet. Koble til kablene
 4. Sett inn I/O-portbraketten [1] og fest (6-32x6.35)-skruen [2] og koble kabelen til hovedkortet [3].

  Sett inn I/O-porten
 5. Sett på plass:
  1. Prosessor

  2. Varmeavlederenhet

  3. Kjøledeksel

  4. Utvidelseskort

  5. Minnemodul

  6. WLAN

  7. SSD

  8. Frontramme

  9. Deksel

 6. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\