Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette inn klokkebatteriet

  1. Sett inn knappcellebatteriet i sporet på hovedkortet.
  2. Trykk på batteriet til det trykkes på plass.Sette inn knappcellebatteriet
  3. Monter dekslet.
  4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\