Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette inn M.2 PCIe SSD – ekstrautstyr

  1. Sett inn SSD i kontakten på hovedkortet [1]
  2. Fest (M2x3.5)-skruen som fester SSD til hovedkortet [2]Sett inn SSD
  3. Monter dekslet.
  4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\