Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette inn minnemodulen

  1. Juster hakket på minnemodulen etter tappen på minnemodulkontakten.
  2. Trykk på minnemodulen til holdetappene på minnemodulen klikker på plass.
  3. Sett på plass:
    1. Deksel

  4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\