Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette inn prosessoren

 1. Sett inn prosessoren i prosessorsokkelen. Kontroller at den er riktig plassert.
  • MERK: Juster pinne 1 på cpu med pinne 1 på moderkortet
  • ADVARSEL: Du må ikke bruke kraft når du setter i prosessoren. Når prosessoren er korrekt plassert, er det enkelt å få den på plass i sokkelen.
 2. Senk prosessordekselet.
 3. Trykk utløserspaken ned og skyv den deretter innover for å sikre den med låsekroken.Sette inn prosessoren
 4. Sett på plass:
  1. Varmeavlederenhet

  2. Kjøledeksel

  3. Deksel

 5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\