Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette inn strømforsyningsenheten

 1. Sett inn strømforsyningsenheten (PSU) i PSU-sporet, og skyv den mot baksiden av datamaskinen til den klikker på plass.Sett inn PSU
 2. Fest (6-32x6.35)-skruene som fester PSU til datamaskinen [1], før PSU-kabelen fra metallklemmen [2] og sett inn 8-pinners strømkablene [3].

  Fest skruene
 3. Før PSU-kablene gjennom festetappene.Før PSU-kablene
 4. Koble PSU-kablene til kontaktene på hovedkortet.Koble til PSU-kablene
 5. Sett på plass:
  1. Kjøledeksel

  2. Deksel

 6. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\