Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette inn varmeavlederenheten

 1. Juster varmelederenheten med skrueholderne på hovedkortet.
 2. Fest M3-skruene for å feste varmeavlederenheten til datamaskinen og hovedkortet.
  • MERK: Stram til skruene på hovedkortet i rekkefølge som vist i forklaringen [1,2,3,4].
  Fest skruene
 3. Koble viftekabelen til kontakten på hovedkortet.Koble til viftekabelen
 4. Sett på plass:
  1. Kjøledeksel

  2. Deksel

 5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\