Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette på dekselet

  1. Sett inn dekselet på datamaskinen, og skyv dekselet fremover til det låses på plass.Sett på dekselet.
  2. Fest (6-32x6.35)-skruene som fester dekselet til datamaskinen.Fest skruene.
  3. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\