Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette på frontrammen

  1. Plasser rammen for å justere tappholderne på kabinettet.Trykk på rammen til tappene klikker på plass.
  2. Roter rammen til tappene klikker på plass.Plasser rammen
  3. Monter dekslet.
  4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\