Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette på kjøledekselet

  1. Juster tappene på kjøledekselet med festesporene på datamaskinen.
    • MERK: Kontroller at kjøledekselet er satt på slik at "REAR – (BAK)"-merket på kjøledekselet vendet mot baksiden av systemet.
    Juster tappene på kjøledekselet
  2. Senk kjøledekselet ned i kabinettet, og trykk på dekselet til det trykkes på plass.Senke kjøledekselet
  3. Sett på plass:
    1. Deksel

  4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\