Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta av kjøledekselet

  1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta av:
    1. Deksel

  3. Slik tar du ut du kjøledekselet:
    1. Lirk og løsne tappene som fester kjøledekselet til prosessorviften [1, 2, 3].Lirk i kantene
    2. Løft kjøledekselet fra datamaskinen.Løft kjøledekselet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\