Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut 2,5-tommers harddiskenhet – ekstrautstyr

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta av:
  1. Deksel

  2. Frontramme

 3. Slik fjerner du harddiskenheten:
  1. Koble datakabelen og strømledningen fra kontaktene på harddisken.Figuren viser hvordan du tar ut harddiskenheten fra datamaskinen.
  2. Fjern (M3x3.5)-skruene som fester harddiskenheten til fronten av kabinettet.Fjern skruene
  3. Skyv og løft HDD fra kabinettet.Skyv HDD fra kabinettet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\