Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut 3,5 tommers harddiskenhet – ekstrautstyr

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta av:
  1. Deksel

  2. Frontramme

 3. Slik fjerner du harddiskenheten:
  1. Koble datakabelen og strømkabelen for harddisken fra kontaktene på harddisken.Figuren viser hvordan du tar ut harddiskenheten fra datamaskinen.
  2. Fjern (6-32x3.6)-skruene som fester harddiskenheten til bunnen og fronten på kabinettet.Fjern skruene
  3. Skyv og løft HDD fra kabinettet.Løft HDD

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\