Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut den optiske stasjonsenheten

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta av:
  1. Deksel

 3. Slik tar du ut den tynne optiske stasjonen:
  1. Koble datakabelen og strømkabelen fra kontaktene på den optiske stasjonsenheten [1].
   • MERK: Du må ta ut kablene fra tappene under stasjonsrammen for å koble kablene fra kontaktene.
  2. Fjern (M2x2)-skruene som fester den optiske stasjonsenheten til datamaskinen [2].Figuren viser hvordan du tar ut den optiske stasjonsenheten fra datamaskinen.
  3. Skyv den optiske stasjonsenheten ut av datamaskinen.
  Figuren viser hvordan du tar ut den optiske stasjonsenheten fra datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\