Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut ekstrakortet

  1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta av:
    1. Deksel

  3. Slik tar du ut ekstrakortet:
    1. Fjern (6-32x6.35)-skruen for å ta ut PCIe-braketten [1, 2].Figuren viser hvordan du tar av ekstrakortet fra hovedkortet.
    2. Løft ekstrakortet ut av datamaskinen.Løsne PCIe-kortet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\