Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut frontrammen

  1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta av dekslet.
  3. Slik tar du av rammen:
    1. Løft de tre låsene for å løsne rammen fra kabinettet [1].
    2. Løft kabinettet og roter og trekk frontrammen fra datamaskinen for å løsne tappene [2].Løft låsene.
    3. Løft kabinettet og ta av frontrammen fra kabinettet.Løft rammen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\